pub-8061648142596793
top of page

Το άρθρο μου

Untitled-Artwork (10).png

Διαβάστε το άρθρο μου

Untitled-Artwork (10).png

Τι θα μάθει ένας μαθητής στη Δ' Δημοτικού;


Βασικό ερώτημα πολλών γονέων, των οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν φέτος στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού, είναι το εξής: ''Τι θα μάθει ένας μαθητής στη Δ' τάξη;''. Αγαπητοί γονείς, διαβάστε τα παρακάτω και θα αποκτήσετε μία συνολική εικόνα των νέων μαθησιακών στόχων που καλούνται τα παιδάκια σας να επιτύχουν.


Ας ξεκινήσουμε με τους βασικότερους στόχους για το μάθημα της Γλώσσας...


Ο μαθητής μαθαίνει να αφηγείται μια περιπέτεια, να συνθέτει παραμύθια, να περιγράφει πρόσωπα, κτίρια και καταστάσεις και να αναγνωρίζει τα ενημερωτικά, λογοτεχνικά, εγκυκλοπαιδικά κείμενα. Εξοικειώνεται με τον αναφορικό και κατευθυντικό λόγο και εξελίσσει τις δυνατότητές του στην παραγωγή λόγου. Αντιλαµβάνεται το ρόλο του γλωσσικού και του εξωγλωσσικού περιβάλλοντος στον προσδιορισµό της σηµασίας των λέξεων, τον πολύσηµο χαρακτήρα των λέξεων και τη λειτουργία της πολυσηµίας (όταν δηλ. µια λέξη έχει πολλές σηµασίες, π.χ. φύλλο) και διαπιστώνει ότι µε την παραγωγή και τη σύνθεση δηµιουργούνται χιλιάδες λέξεις. Τέλος, κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο ο συγγραφέας χρησιµοποιεί τα γλωσσικά µέσα, για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει.

Στη Δ' τάξη ο μαθητής μαθαίνει τη κλίση ρημάτων β' συζυγίας (που λήγουν σε -ώ με τόνο) στην Ενεργητική και Παθητική Φωνή και σε όλες τις εγκλίσεις. Μαθαίνει τα αποσιωπητικά, τη διπλή παύλα, την παρένθεση και το κόμμα, τα ανισοσύλλαβα αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα, τα προπαροξύτονα αρσενικά σε -ος, τα θηλυκά σε -α και -η και τα οδυέτερα σε -ος. Διακρίνει τους αδύνατους τύπους προσωπικών αντωνυμιών και οριστικού άθρου, τα επίθετα από τις μετοχές, τη χρήση των ουσιαστικών ως συμπληρώματα άλλων ουσιαστικών και ανανωρίζει τα επιφωνήματα. Μαθαίνει το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ, τη λειτουργία του επιθέτου και τα παραθετικά. Εξοικειώνεται με την ορθογραφία ρημάτων και μετοχών, μαθαινει τον τονισμό του πού-που και του πώς-πως, τις συντομογραφίες, τα αρκτικόλεξα και το αχώριστο μόριο α (αν-).

Επίσης, αναγνωρίζει τις χρονικές προτάσεις, τους ειδικούς συνδέσμους, τη δομή της πρότασης Υ-Ρ-Κ, το ασύνδετο σχήμα, τις ελλειπτικές και σύνθετες προτάσεις. Επλουτίζει το λεξιλόγιό του, παράγει ρήματα από ονόματα, σχηματίζει οικογένειες λέξεων, αναγνωρίζει τη σημασία των λέξεων στον μεταφορικό λόγο.


Συνεχίζουμε στα Μαθηματικά...

Ο μαθητής μαθαίνει να απαγγέλλει, να διαβάζει, να γράφει και να διατάσσει αριθµούς µέχρι το 1.000.000. Μαθαίνει να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών αριθµών που δεν ξεπερνούν το 1000. Εξασκείται στις πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς και δεκαδικά κλάσµατα. Εξοικειώνεται με τη µέτρηση µήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήµατος, µάζας και διαισθητικά της χωρητικότητας, σε απλές µετατροπές µονάδων µέτρησης και με τις προσθέσεις και αφαιρέσεις µε συµµιγείς αριθµούς. Επιπλέον, διαπιστώνει την ύπαρξη απλών αριθµητικών και γεωµετρικών µοτίβων. Εξασκείται µε τη βοήθεια οργάνων στην χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών, στο σχεδιασµό γεωµετρικών σχηµάτων και στον υπολογισµό περιµέτρου απλών σχηµάτων. Κατανοεί διαισθητικά την έννοια του εµβαδού και κατασκευάζει συµµετρικά σχήματα ως προς άξονα σε τετραγωνισµένο χαρτί. Τέλος, εξοικειώνεται με τη συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και ερµηνεία ερευνητικών δεδοµένων και γνωρίζει την έννοια της πιθανότητας.

Θα τα ξαναπούμε!

bottom of page