pub-8061648142596793
top of page

Το άρθρο μου

Untitled-Artwork (10).png

Διαβάστε το άρθρο μου

Untitled-Artwork (10).png

Τι θα μάθει ένας μαθητής στη Γ' Δημοτικού;


Καλησπερίζω τους αγαπημένους φίλους των Θρανίων! Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες μέρες και ήδη έχει αρχίσει η προετοιμασία μαθητών, γονέων και δασκάλων για τα νέα δεδομένα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω, σύμφωνα με τα Αναλυτικά προγράμματα, τους βασικότερους στόχους της τρίτης τάξης του Δημοτικού στα πλαίσια της ενημέρωσης για το τι θα μάθει ο μαθητής εντός της σχολικής χρονιάς.


Ας ξεκινήσουμε με τους βασικότερους στόχους για το μάθημα της Γλώσσας...


Ο μαθητής μαθαίνει να συστήνεται, να διηγείται εμπειρίες και γεγονότα, να ζητά και να δίνει πληροφορίες, να περιγράφει, να αφηγείται και να προτείνει λύσεις σε προβλήματα. Ασκείται ώστε να είναι σε θέση να εκφράζει τα συναισθήματά του με επιχειρήματα, να αναγνωρίζει της δομή μίας περιγραφής, να συνδέει χρονικά και αιτιακά τα συμβάντα μιας αφήγησης, να οργανώνει το πλάνο μιας ιστορίας, να συμπληρώνει μία ημιτελή ιστορία, να αποδίδει σύντομα και περιληπτικά το νόημα ενός κειμένου, να δίνει τίτλους σε παραγράφους και τέλος, να προβλέπει την πλοκή μιας ιστορίας.

Σχετικά με τη γραμματική και το συντακτικό, ο μαθητής στην τρίτη κατά σειρά τάξη του Δημοτικού εμπεδώνει τη δομή της πρότασης της μορφής Υ-Ρ-Α, τις ελλειπτικές και επαυξημένες προτάσεις, το οριστικό και αόριστο άρθρο, διακρίνει με ευκολία τα ουσιαστικά από τα ρήματα, μαθαίνει την Ενεργητική και Παθητική Φωνή, τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στην Οριστική Ενεστώτα, την Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου. Εξασκείται στην ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω, σε -ώνω, σε -άβω, μαθαίνει τον τονισμό των μονοσύλλαβων λέξεων, τους κανόνες του τελικού -ν, τα παραθετικά των επιθέτων, τα σημεία στίξης, τη χρήση της αποστρόφου και τα σχήματα λόγου, τα χρονικά επιρρήματα, τα αρκτικόλεξα, τις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες, τις μετοχές ενεργητικής φωνής, τον ευθύ και πλάγιο λόγο, τα επιφωνήματα, τα υποκοριστικά και τα αριθμητικά επίθετα.

Ως προς το λεξιλόγιο, ο μαθητής αναγνωρίζει τη σημασία νέων λέξεων, μαθαίνει τις σύνθετες, τις ομώνυμες, λόγιες, συνώνυμες και αντίθετες λέξεις, σχηματίζει οικογένειες λέξεων και παράγωγες λέξεις. Τέλος, εξασκείται στην κυριολεκτική και μεταφορική σημασία λέξεων ή φράσεων σε ένα κείμενο.


Συνεχίζουμε στα Μαθηματικά...

Ο μαθητής μαθαίνει να απαγγέλλει, να διαβάζει, να γράφει και να διατάσσει αριθµούς µέχρι το 10.000, να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθµών που δεν ξεπερνούν το 1.000. Μαθαίνει να αναγνωρίζει τα κλάσµατα και τους δεκαδικούς αριθµούς και εξοικειώνεται µε τον αλγόριθµο του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών αριθµών. Χρησιµοποιεί τις µονάδες µέτρησης µήκους, χρόνου και µάζας, αναγνωρίζει ένα µοτίβο και διαπιστώνει ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ’ άπειρον. Εξασκείται στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασµό γεωµετρικών σχηµάτων και στερεών σωµάτων καθώς και στην εφαρµογή τεχνικών σχεδίασης κάθετων ευθειών µε τη βοήθεια των γεωµετρικών οργάνων. Μαθαίνει τις έννοιες, κορυφή, ακµή, ορθή γωνία και έδρα και εξασκείται στην κατασκευή συµµετρικών σχηµάτων ως προς άξονα.

Μαθαίνει να κάνει δοκιµές και επαληθεύσεις, να ξεχωρίζει τα δεδοµένα και τα ζητούµενα του προβλήµατος και να επιλέγει τα αναγκαία δεδοµένα για την επίλυσή του, να προβλέπει την απάντηση του προβλήµατος και να διατυπώνει υποθέσεις σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι µιας ή περισσότερων λύσεων. Επίσης, μαθαίνει να γράφει το δεκαδικό ανάπτυγµα ενός τετραψήφιου αριθµού, να προσθέτει και να αφαιρεί δεκαδικούς αριθµούς µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, να εφαρµόζει τις συνηθισµένες τεχνικές εκτέλεσης των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης µε τριψήφιους ή τετραψήφιους αριθµούς, µε ή χωρίς κρατούµενα και να εκτελεί διαιρέσεις µε µονοψήφιο διαιρέτη. Τέλος, εξοικειώνεται µε την αντιµεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασµού, ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση και μαθαίνει τον κανόνα των µηδενικών, για να πολλαπλασιάσει µε το 10, το 100 ή το 1.000.

...τρίτο σκαλί και μία νέα πόρτα ανοίγει...

Θα τα ξαναπούμε!

bottom of page