pub-8061648142596793
top of page

Το άρθρο μου

Untitled-Artwork (10).png

Διαβάστε το άρθρο μου

Untitled-Artwork (10).png

Τι θα μάθει ένας μαθητής στη Β' Δημοτικού;


Σε λίγες μέρες τα μικρά μας, μέχρι πρότινος, πρωτάκια θα ανέβουν ένα ακόμη σκαλί για να χτυπήσουν την πόρτα της Β' Δημοτικού. Οι γονείς που τα συνοδεύουν δε γνωρίζουν τι υπάρχει μέσα στο νέο εκπαιδευτικό τους σπίτι γι' αυτό θα τους δώσω μία γεύση για το "τι" θα μάθει ένας μαθητής στη Β' Δημοτικού.


Ας ξεκινήσουμε με τους βασικότερους στόχους για το μάθημα της Γλώσσας...


Σχετικά με τον προφορικό λόγο, ο μαθητής σταδιακά αποκτά τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας. Μαθαίνει τον καθημερινό και επίσημο λόγο, μαθαίνει να διατυπώνει τη γνώμη του και υποθέσεις, να συζητά, να αναδιηγείται, να χρησιμοποιεί τον πληθυντικό ευγενείας, να προφέρει γλωσσοδέτες, να απαγγέλει ποιήματα, να διατυπώνει κανόνες και να παρέχει οδηγίες.

Στη Β' Δημοτικού ο μαθητής μαθαίνει να μετατρέπει ένα κόμικ σε συνεχές κείμενο και ένα συνεχές κείμενο σε διάλογο. Είναι σε θέση να οργανώσει μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, να γράψει ένα σημείωμα, ένα παραμύθι, μία πρόσκληση, μια ευχετήρια κάρτα, έναν κατάλογο ή μία λίστα, να περιγράψει ένα πρόσωπο, να γράψει μία επιστολή ή μια μικρή αγγελία και να φτιάξει μία αφίσα.

Ως προς τη γραμματική και την ορθογραφία, μαθαίνει τη διάκριση μονοσύλλαβων, δισύλλαβων, τρισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων, τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, τα τελικά και διπλά σύμφωνα, τους κανόνες συλλαβισμού, τα διαλυτικά, το ενωτικό, τον διπλό τόνο και την απόστροφο, τα υπόλοιπα σημεία στίξης και το ρήμα είμαι. Εξασκείται στην κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ας, σε -ης, σε -ος, στην κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α, σε -η, σε -ου και στην κλίση ουδετέρων ουσιαστικών σε -μα, σε -ο και -ι. Μαθαίνει το οριστικό και αόριστο άρθρο, τα αριθμητικά, τα μεγεθυντκά και τα υποκοριστικά, τα κύρια και κοινά ουσιαστικά, το επίθετο και τα παραθετικά του, τα ρήματα σε -αίνω και -ένω, σε -εύω και -ώνω και το ρήμα έχω. Μαθαίνει να σχηματίζει μετοχές, να διακρίνει από τις καταλήξεις το γένος του ουσιαστικού, να κλίνει τα ρήματα στον Παρατατικό και Αόριστο χρόνο, να αναγνωρίζει χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς.

Εντός της σχολική χρονιάς ο μαθητής θα μάθει το υποκείμενο, το ρήμα και το κατηγόρημα, τη λειτουγία του συνδετικού ρήματος στη σύνταξη, τις απλές προτάσεις και τη σύνδεση προτάσεων με το και. Επίσης, θα μαθει τις μέρες της εβδομάδας και τους μήνες του χρόνου και θα εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιό του.


Συνεχίζουμε στα Μαθηματικά...

Ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει, να απαγγέλλει, να γράφει και να διατάσσει τους φυσικούς αριθµούς µέχρι το 1000, να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού µε αριθµούς που δεν ξεπερνούν το 100. Μαθαίνει να χρησιµοποιεί την αντιµεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασµό, να κατανοεί την έννοια του διαµερισµού (µερισµού). Ο μαθητής είναι σε θέση να εφαρµόζει τη διαδικασία µέτρησης µήκους και επιφανειών µε συµβατικές και αυθαίρετες µονάδες µέτρησης, να εξασκείται στη µέτρηση χρόνου, χρήµατος και µάζας. Στη γεωμετρία ο μαθητής εξασκείται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχηµάτων και αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων αυτών, να καθορίζει σηµεία και να σχεδιάζει ευθύγραµµα τµήµατα και ευθείες. Αναγνωρίζει τις παράλληλες και κάθετες ευθείες, διακρίνει τα στερεά όπως τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.

...άνοιξε η πόρτα και μπροστά τους απλώνεται ο δρόμος για νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες!

Θα τα ξαναπούμε!

bottom of page